/Files/images/d2efdbf3466dce2ebf3fb9581b18908f.jpg

ЗВІТ ЗА 2018-2019 навчальний рік

Дата: 24 травня 2018року.

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд1.JPG

- Шановні учасники конференції! Щороку у травні в нашому закладі освіти директор звітує про роботу свою та закладу за навчальний рік .
Сьогодні ми теж зібралися, щоб вашій увазі запропонувати звіт директора та підсумки роботи школи за 2018-2019 навчальний рік.

Як директор закладу, у своїй діяльності протягом звітного періоду керувалася Статутом закладу освіти, Правилами внутрішнього розпорядку, посадовою інструкцією директора школи, законодавчими документами України та іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника закладу загальної середньої освіти.

1.Виконання функціональних обов’язків щодо забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей шкільного віку, продовження навчання випускників 9-х,11-х класів ).

Станом на 24.05.2019 року в закладі навчається 521 дітей.
З них:
- в школі І ступеня -211
- в школі ІІ ступеня – 252
- в школі ІІІ ступеня - 58
У школі укомплектовано 22 класи .
Середня наповнюваність класів становить – 24 учні .

Варто зазначити, що у нашому закладі освіти упродовж 2018-2019 н.р. відбулося ряд суттєвих змін. В першу чергу –це початок процесу зміни назви. Пов язана вона із введенням в дію Нового Закону « Про освіту», який вступив у дію у вересні 2017 року. Закон передбачає 3 рівні освіти, які можуть існувати самостійно:
- початкову школу (1-4 класи)
- гімназію 5-9 класи
- ліцей 10-12 класи.

Але ці три рівні можуть поєднуватись і в одному закладі Тоді його назва – за найвищим рівнем. Наш заклад - в майбутньому ліцей. Отож його повною назвою буде – Косівський ліцей імені Ярослава Мудрого міста Косова Косівського району Івано-Франківської області.
Скорочена назва – Косівський ліцей імені Ярослава Мудрого.

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд4.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд5.JPG

У зв'язку зі зміною назви закладу, мої дії як керівника спрямовані на виготовлення необхідних документів: розроблено новий Статут, відбувається процес реєстрації ліцею у Єдиному державному реєстрі, подано документи на отримання ліцензії на здійснення освітньої діяльності, завершується робота над освітньою програмою.

За період з серпня 2018 року і до сьогодні директором видано 139 наказів з основної діяльності;
105 - з кадрових питань довготривалого строку зберігання;
39 – з кадрових питань короткотривалого зберігання.
Проведено 5 педрад, щотижня проводяться інструктивно-методичні наради. Розглянуто 2 письмові скарги. Відвідано уроки педагогічних працівників . Проведено ряд індивідуальних бесід з дітьми , вчителями, батьками.

Як керівник ставлю перед собою завдання максимально спрямовувати роботу педагогічного колективу на забезпечення якості знань учнів, покращувати матеріальну базу школи, розвивати міжнародну співпрацю, створювати умови для формування належного рівня вихованості учнів,забезпечувати належні умови для перебування дітей у школі.
Враховуючи потреби учнів, кадрові можливості, матеріальну базу школи, перспективу здобуття подальшої освіти випускниками школи - в закладі створені умови для вивчення іноземних мов (англійської мови) з 1 по 11 класи. З 5-го класу учні мають можливість вивчати поглиблено англійську мову, другу іноземну мову – німецьку мову, третю – польську мову. Варто зазначити, що батьки учнів школи в основному зацікавлені у вивченні - англійської мови. Години варіативної складової, відповідно до запитів батьків, учнів ( протоколи батьківських зборів класних колективів). виділялися у поточному році з 5 по 11клас на математику, та суспільно-гуманітарні предмети як індивідуальні заняття, на факультативні курси, курси за вибором.

Ще минулого року на стадії обговорення було питання про реорганізацію школи на заклад з поглибленим вивченням окремих предметів. Але тепер це питання знято, оскільки Законом « Про освіту» не передбачено таких типів шкіл як колегіуми, школи з поглибленим вивченням і т.д.
Передбачено, що класи з поглибленим вивченням окремих предметів можуть формуватися, але у назві школи це не прописується.

У навч.закладі є умови для використання у навчально-виховному процесі ІКТ (комп’ютери, телевізори, ноутбуки, мультимедійні проектори,) Однак є потреба у ще одному комп»ютерному класі, у проекторах для кожного класу .

Постійно удосконалюється забезпечення закладу мережею Інтернет. В цьому році батьківський комітет школи працює над створенням можливості мати в кожному кабінеті такий зв язок.

Хочу звернути Вашу увагу, що другі класи працюють за системою розвивальне навчання, Розумники smart – kidz і стартує проект «SMARTUM».

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд6.JPG

2. Результати роботи колективу з обдарованими дітьми

Одним з основних принципів роботи ліцею є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості. Упровадженню в життя цього принципу сприяє спільна діяльність педагогів і батьків. Розвиваються творчі здібності школярів, формується інтелектуальна еліта в школі, створюються умови для стимуляції та самореалізації учнів.

І як результат цієї роботи - переможці ІІІ (обласного),ІІ (районного) етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад .

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд10.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд11.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд12.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд14.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд15.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд16.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд17.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд18.JPG

Це непоганий результат. Педагоги школи продовжують працювати над мотивацією дітей до навчання та якістю освітніх послуг,які надаються учням.

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд20.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд21.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд22.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд23.JPG

Окрім олімпіад для випускників школи важливо успішно скласти ЗНО,щоб мати можливість вступити до вищих навчальних закладів.Не готова вважати об’єктивним рейтинг закладів освіти за результатами ЗНО, який зараз складається. На це є ряд причин:
-вважаю некоректним порівняння рівня якості знань учнів спеціалізованих закладів(гімназій, колегіумів…) і звичайних шкіл, у яких не проводиться конкурсний відбір;
- результати напрацювань учнів з репетиторами видавати за результати роботи закладів освіти – не маємо права.

Повністю підтримую думку пані Гриневич про те, що треба розробляти інші критерії ефективності роботи закладів освіти.

Одним із основних завдань нашого педагогічного колективу зробити так, щоб кожна дитинка до школи ішла з бажанням.Для цього потрібно забезпечити оптимальне освітнє середовище. Саме на це спрямовані реформи, які зараз відбуваються. Над цим працюємо і ми.

3. Робота над підвищенням рівня майстерності вчителів– ви можете побачити через успіхи учнів.

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд7.JPG

Вважаю, що лише успішний вчитель може привести до успіху учнів. Тому в нашому ліцеї проводиться системна робота з підвищення рівня професійної майстерності вчителя. В цьому році крім методичних об’єднань, ПДС, на яких вчителі ознайомлюються з новими формами, методами роботи, актуальними стали онлайн курси та Школа молодого педагога. Адміністрація школи подає орієнтир, відвідує,аналізує уроки, а кожен вчитель вже працює над собою в більшій чи меншій мірі. Тому ми хочемо просити Голову Ради школи вручити нагороду РАБИНЮКУ МИКОЛІ .

4. Міжнародна співпраця

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд31.JPG/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд32.JPG

В закладі освіти налагоджена співпраця з Корпусом миру: досить ефективно працює волонтер- Summary of Work of Peace Corps Volunteer Emily Gams in Kosiv School № 1

.Окрім уроків англійської мови, які допомагає вчителям проводити міс Емілі, англійських клубів, гуртків під її керівництвом, волонтером разом із вчителем- партнером було реалізовано ряд проектів за звітом волонтера ви можете переглянути здобутки на сайті школи

Співпраця з делегаціями Республіка Польща – протягом року пренесла ряд плідних проектів- Ехо вітчизни, обмін міста- побратими, екологічні проекти.

/Files/images/zvt_pered_gromadskstyu_za_2018-2019_nr/Слайд33.JPG

Я передаю слово Галині Юрчишин, яка окреслить можливі подальші кроки співпраці між нашими навчальними закладами.

5. Залучення педагогічної та батьківської громадськості закладу до управління його діяльністю

Виховання учнів в школі і сім'ї – щоденний нерозривний зв'язок, клопіткий творчий процес. Тому педагогічний колектив працює в тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку дитини Акції що були оргацізовані спільними зусиллями залишають слід доброти і любові – що є найбільшим покликанням школи.

Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі є безпосередніми учасниками навчання та виховання підростаючого покоління. Батьки є учасниками позакласних заходів щодо профорієнтації, світу захоплень, родинними святами та святами, пов’язаними з народними звичаями і традиціями українського народу

6. Харчування

За період 2018-2019 року ми не мали жодних проблем з неякісним забезпеченням гарячого харчування. Щира подяка Засєдко Л. І. , яка організовує харчування в закладі освіти і працює плідно не один рік.

7. Правовиховна робота та стан дитячого травматизму

Правовиховна робота у закладі освіти налагоджена на високому рівні. Постійна співпраці і превентивні заходи спрямовані зменшення кількості дітей групи ризику. Так На внутрішкільному контролі залишилось два учні.

Питання охорони праці та попередження травматизму періодично обговорюється на нарадах при директору. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в закладі освіти здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. Однак впродовж навчального року зафіксовано 2 випадки травматизму. Відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

8. Зміцнення матеріально-технічної бази

Успіхи ліцею – це заслуга всіх учасників освітнього процесу. Тому я високо ціную вклад кожного педагога, членів адміністрації школи у розвиток нашого закладу і кожної дитячої особистості зокрема.

На закінчення, дозвольте подякувати всім присутнім за участь у конференції, тим, хто причетний до нашого закладу і допомагає у здійсненні всіх цілей і завдань, які ставить перед нами сьогодення, хто сприяє розвитку і вихованню молодого покоління.

Дякую за увагу!

Кiлькiсть переглядiв: 510

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.